Praktisch

0499/18.82.54

info@hanneaerts.be

Oudedonklaan 137

2100 Deurne

Klinisch psycholoog

Psychotherapeut

Hanne Aerts                 

Kennismakingsgesprek

De eerste stap bestaat uit het plannen van een kennismakingsgesprek, waarin we jouw moeilijkheden en hulpvragen in kaart brengen en bekijken hoe therapie jou kan helpen.  Een afspraak kan telefonisch, via email of door het contactformulier in te vullen gemaakt worden.  Spreek gerust een boodschap in als je het antwoordapparaat aan de lijn krijgt. Ook als je nood hebt aan verdere informatie, of met vragen zit rond welke hulp voor jou nodig is, dan ben je welkom via deze kanalen. Mocht na het intakegesprek blijken dat een andere hulpverlener jou beter kan helpen, dan zorg ik voor een gepaste verwijzing. 

 

Tarief en betaling

 Het tarief van een gesprek van 60 min bedraagt 60 euro. De betaling gebeurt aan het einde van elk gesprek. Het is steeds mogelijk een betalingsbewijs te vragen of (over enkele gesprekken samen) een factuur. Annulering of verplaatsen van afspraken is kosteloos mogelijk tot de avond voor de afspraak (voor 20u). Je mag me hiervoor zowel telefonisch, via email als via sms contacteren. Op die manier heb ik nog de mogelijkheid om mijn agenda te herschikken. Latere annuleringen of vergeten afspraken worden  aangerekend tenzij het om overmacht gaat, zoals ziekte of ongeval.


Sommige ziekenfondsen voorzien een beperkte terugbetaling voor psychotherapie. Voor een overzicht kan je terecht op de website van het Vlaamse Patiëntenplatform. Via enkele ziekenfondsen is het mogelijk om d.m.v. een uitgebreidere verzekering 75% van het betaald tarief te recupereren. Het loont zeker de moeite om dit na te gaan bij jouw ziekenfonds.


Sinds kort hebben mensen met matig ernstige klachten op het vlak van depressie, angst of alcoholgebruik recht op 2 x 4 sessies terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg. Verdere informatie, alsook de lijst van psychologen waar je hiervoor terecht kunt, vind je terug via de website van GGZ-Netwerk SaRA.

  

Frequentie en duur

De  frequentie van de gesprekken is meestal wekelijks of om de twee weken. Zeker bij de start van de therapie is het zinvol om wekelijks af te spreken om het proces op gang te brengen. Therapieën met een lagere frequentie (bv. om de drie of vier weken) zijn vooral aangewezen in een eindfase van de therapie.  De duur van de therapie is moeilijk te voorspellen aangezien op voorhand niet geweten is welke thema’s we onderweg tegenkomen, en wat hierin nodig is om tot verandering te komen. Uitzonderlijk volstaan enkele gesprekken om tot een gevoel van verlichting te komen en tot nieuwe moed om je eigen weg verder te zetten. Andere mensen komen onderweg diepgewortelde patronen in de persoonlijkheid waar een langdurige therapie nodig is om te komen tot verandering en/of aanvaarding. Meestal ligt de duur er ergens tussen in en vaak is de aanleiding om af te ronden het gevoel zelf weer verder te kunne   

 

Tijdstip en locatie van de afspraken

De gesprekken worden meestal op donderdag of vrijdag tijdens de kantooruren in mijn praktijk thuis gepland. Afspraken tijdens de avond zijn helaas niet mogelijk.

 

Beroepsgeheim

Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat je vertelt tussen de vier muren van de gesprekskamer blijft. Ik mag aan derden die mij contacteren (partners, ouders, andere hulpverleners,…) geen informatie doorgeven tenzij jij expliciet je toestemming geeft.

Mocht je zelf  wensen dat ik overleg met de huisdokter, psychiater of andere hulpverleners, dan doe ik dit steeds in overleg met jou. De huisarts kan indien jij dit wenst via een elektronisch patiëntendossier een kort verslag ontvangen.


Patiëntenrechten

 Federale Ombusdienst "Rechten van de patiënt"

Psychologencommissie