Aanbod

0499/18.82.54

info@hanneaerts.be

Oudedonklaan 137

2100 Deurne

Klinisch psycholoog

Psychotherapeut

Hanne Aerts                 

Ben ik aan het juiste adres?

De aanleiding om professionele hulp te zoeken  kan heel divers zijn en elke hulpvraag is terecht. Veelvoorkomende redenen om een afspraak te maken zijn:


  • depressieve gevoelens, lusteloosheid, gevoelens van leegte
  • overbelasting, stress, vermoeidheid en burn-out
  • angst voor de toekomst, ziekte of verlies
  • eenzaamheid, angst voor relaties
  • keuzemoeilijkheden op het vlak van werk, relaties of zingeving in je leven
  • gevoelens van minderwaardigheid, de neiging tot zelfkritiek
  • het verlangen om je los te maken uit terugkerende patronen in relaties
  • jezelf slecht voelen of onrust ervaren zonder te weten waarom
psycholoog deurne

In de gesprekken krijg je de ruimte en tijd om een blik te werpen op je leven, je emoties en je gedachten. Je wordt uitgenodigd tot spreken over wat jou belast. Bovendien wordt je begeleid in het exploreren van je emoties, levensomstandigheden en  onderliggende mechanismes die aan de oorsprong liggen van de moeilijkheden die je ervaart. Dit geeft ons aanknopingspunten om te komen tot verandering en beweging, wat kan leiden tot meer voldoening, geluk en rust in je leven.


Wat is cliëntgerichte therapie en hoe kan dit mij helpen?


Ik ben opgeleid als klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut. Meer informatie over cliëntgerichte psychotherapie, en welke mogelijkheden dit biedt vind je via deze link.


Met cliëntgericht (of persoonsgericht) wordt bedoeld dat de gesprekken gericht zijn op jouw volledige persoon (de ‘cliënt’ dus), en niet enkel op bepaalde symptomen of klachten die je ervaart. De moeilijkheden waar je tegen aan loopt worden gezien als een begrijpelijke reactie op bepaalde omstandigheden in je leven en/of ze worden begrepen vanuit de wijze waarop je persoonlijkheid zich gaandeweg ontwikkeld heeft.


In de gesprekken bepaal jij in hoge mate waarover je spreekt. Het is immers belangrijk om zelf voeling te krijgen met je innerlijke belevingswereld. Op die manier ontwikkel je voelsprieten om tijdig valkuilen te detecteren, maar ook om te weten wat jou bij je kracht brengt.  Cliëntgerichte therapie is in sterke mate belevingsgericht, wat betekent dat er tijdens de gesprekken connectie gemaakt wordt met de emoties die je ervaart bij hetgeen er aan bod komt. Bepaalde ideeën die je hebt over jezelf of over je omgeving en de daaruit voortvloeiende gedragingen hangen samen met onderliggende emoties, wat ook verklaart waarom het niet zo eenvoudig is om vanuit een rationele insteek ‘anders te leren denken of handelen’.


In het werken met belevingen wordt gebruik gemaakt van verschillende faciliterende methodes om beweging te krijgen in je proces. Op die manier is therapie meer dan louter vertellen en 'je hart luchten'. Het kan gaan over focusing (contact maken met en uiting geven aan de beleving), werken met beelden of metaforen, het spreken over onverwerkte zaken, in gesprek gaan met de innerlijke criticus of andere geïnternaliseerde overtuigingen over jezelf, de dialoog aangaan met twee tegenstrijdige delen in jezelf, ontdekken en valideren van persoonlijke waardes,…


Een ander cruciaal aspect van cliëntgerichte therapie is het belang van een goede therapeutische relatie. Het delen van je persoonlijke belevingen, gedachten en gedragingen vraagt veel vertrouwen van jou en kan soms kwetsbaar aanvoelen. Een begripvol klimaat en een respectvolle houding is daarom een belangrijke voorwaarde. Een snel oordeel is gemakkelijk gemaakt, maar gaat voorbij aan de complexiteit van de persoon die je bent en de situatie waarin je leeft..